Працівники – це сила компанії

Сила нашої компанії – у її працівниках, чия заангажованість та креативність є основою для побудови міцної ринкової позиції та впровадження нових концепцій і рішень. Наш пріоритет – це формування культури щодо безпеки праці і забезпечення сприятливих умов для постійного розвитку.

У щоденній діяльності ми керуємося чотирма ключовими цінностями нашої організації, які є орієнтиром та дороговказом в реалізації щоденних професійних завдань та проєктів працівниками, а для компаній Групи використання цінностей дозволить успішно досягати стратегічні цілі.

Організаційні цінності – це головні складові корпоративної культури, які закладають стандарти діяльності та поступу компанії. Впровадження організаційних цінностей у компаніях Групи – це послідовні кроки у напрямку стандартизації діяльності у її товариствах, що відповідає прийнятим цінностям на рівні усієї корпорації. Таким чином, організаційні цінності – це головні принципи діяльності, які поділяють і реалізують усі її співробітники, націлені на досягнення успішних результатів  організації.

Файл для завантаження
Посібник організаційних цінностей

Навчальна платформа для працівників

Корпоративна навчальна платформа «iWIEM» призначена для навчання і розвитку співробітників. Створення такого навчального майданчика надає  доступ до розвитку і пізнання різної навчальної інформації:

  • освітні матеріали про продукти марок Групи, що доступні у різноманітних форматах;
  • навчальні лекції з техніки продажу;
  • відеолекції з розвитку компетенцій і навиків у сфері бізнесу і кібербезпеки;
  • доступ до усіх видань корпоративного журналу
    «У барвах».