ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ГРУПИ «ŚNIEŻKА» ОТРИМАВ НАГОРОДУ ЗА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Пьотр Мікрут посів 7-ме місце в Рейтингу найефективніших Голів Правління серед менеджерів, які очолюють фірми з фондового індексу sWIG80. Критерії оцінки були сфокусовані на показниках, досягнутих компаніями торік, які є важливими для акціонерів. Список підготував бізнес-журнал «MIT Sloan Management Review Poland».

Пьотр Мікрут є Головою Правління АТ «ФФіЛ «Śnieżka» – материнської  компанії в Групі «Śnieżka» – безперервно з 2004 року, тобто протягом 19 років. Під його керівництвом Група  розширила сферу своєї діяльності, здійснила придбання  на польському та угорському ринках, а також реалізувала найбільший інвестиційний цикл у своїй історії.

2022 року, незважаючи на нестабільну економічну ситуацію, Група «Śnieżka» зафіксувала зростання частки на всіх ключових ринках, а саме: в Польщі, Угорщині та Україні. У складних умовах Група отримала дохід від продажів у розмірі 791,7 млн злотих і чистий прибуток у розмірі 41,3 млн злотих.

 АТ «ФФіЛ «Śnieżka», акції якої котируються на Варшавській фондовій біржі,  2022 року досягло 510,9 млн злотих доходу та 23,6 млн злотих чистого прибутку. «Śnieżka» стабільно ділиться заробленим прибутком зі своїми акціонерами, безперервно виплачуючи дивіденди протягом 20 років, тобто з моменту свого дебюту на фондовій біржі.

 

Про рейтинг

Рейтинг найефективніших Голів Правління публікується вже 10 років. Цьогорічний рейтинг підготувала редакція журналу «MIT Sloan Management Review Polska», який видає Інститут ICAN. До списку рейтингу увійшли Голови Правління компаній, акції яких котируються на Варшавській фондовій біржі. Для складання рейтингу були проаналізовані результати фірм з індексів WIG20, mWIG40 та sWIG80. Серед них було визначено по 10 компаній у кожній категорії, які найефективніше керували відповідно до методології, прийнятої для цілей рейтингу.

Під час підрахунку редакція застосовувала чотири критерії: загальний дохід акціонерів, зміна капіталізації у перспективі року, ринкові коефіцієнти, розраховані на основі даних, опублікованих у фінансовій звітності, та коефіцієнти рентабельності, розраховані на основі даних річних звітів.