Inspirujemy kolorami. Kreujemy przestrzeń. Budujemy emocje.

Zobacz więcej

Struktura przychodów ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka według krajów w 2021 r. Łącznie przychody Grupy osiągnięte na wszystkich rynkach zagranicznych stanowiły w 2021 roku 33,7% jej całkowitych przychodów.

Zobacz więcej

Aktywa i kluczowe rynki zbytu grupy

Grupa Kapitałowa Śnieżka aktywnie działa w Polsce i na kilkunastu rynkach zagranicznych.

Głównymi rynkami dla Grupy w 2021 roku były: Polska, Węgry, Ukraina i Białoruś. W 2021 roku przychody Grupy osiągnięte na tych czterech rynkach stanowiły 96,7% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Zakłady produkcyjne, magazyny oraz biura Grupy Śnieżka zlokalizowane są w czterech europejskich krajach.

Zobacz więcej

Uruchomienie Centrum Logistycznego to nasza największa jednostkowo inwestycja w aktywa trwałe w ostatnich kilkunastu latach.

Piotr Mikrut Prezes Zarządu
 • Raport roczny

  Grupy Kapitałowej Śnieżka

  W 2021 roku Grupa Śnieżka koncentrowała swoje wysiłki na transformacji i inwestycjach – wdrażaniu nowego modelu operacyjnego, doskonaleniu procesów logistycznych oraz cyfryzacji. Równolegle mierzyła się z szeregiem rynkowych wyzwań, co wpłynęło na wyniki. Wobec wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie zarząd Śnieżki stawia na umacnianie swojej pozycji na kluczowych rynkach oraz na ograniczenie wydatków.

  Zobacz więcej
 • Strategia Rozwoju

 • Innowacje

233 kb

doświadczenia w branży

55 ton

doświadczenia w branży

88 mln

doświadczenia w branży

Zobacz więcej

Zrównoważony rozwój

Odpowiedzialność za produkt w jego cyklu życia jest na stałe wpisana w DNA naszego modelu biznesowego. Droga, jaką przemierza każdy nasz produkt – od konceptu, poprzez procesy technologiczne, produkcyjne, logistyczne i handlowe – jest ściśle monitorowana i poddawana wielowymiarowej kontroli.
 • Finalizujemy Strategię Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2022+

  Już wkrótce zaprezentujemy tu wizję Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2022+. Do tego czasu zachęcamy do zapoznania się z danymi niefinansowymi za rok 2021 w naszym Raporcie Rocznym.

  Zobacz więcej
 • Fundacja Śnieżka wspiera realizowaną przez Śnieżkę strategię zaangażowania społecznego

 • FFiL Śnieżka SA jako spółka giełdowa odpowiada za kształtowanie ładu korporacyjnego